Alla dessa förkortningar

VLCD och Måltidsersättning för viktkontroll är begrepp som ofta förekommer när man pratar om kostersättningar och viktkontroll. Dessa begrepp kan behöva en förklaring.

Detta är VLCD

VLCD är en förkortning för "Very Low Calorie Diet". Detta är livsmedel med mycket lågt energiinnehåll som ersätter dagens samtliga måltider. Energiinnehållet per dag får inte understiga 450 kcal (1880 kJ) per dag eller överstiga 800 kcal (3350 kJ). När dagens samtliga måltider ersätts är det viktigt att äta hela den dagliga dosen, då denna täcker kroppens behov av de essentiella näringsämnena. För att få sälja produkter som VLCD krävs tillstånd från Livsmedelsverket. Det finns även specifik livsmedelslagstiftning hur produkterna ska vara näringsmässigt sammansatta.  Produkterna bör inte användas som enda näringskälla under längre period än tre veckor, utan att rådgöra med läkare.

Detta är Måltidsersättning för viktkontroll

Måltidsersättning för viktkontroll är produkter som kan ersätta en eller två måltider per dag. Energiinnehållet per måltid får inte understiga 200 kcal (840 kJ) och inte överstiga 250 kcal (1 046 kJ).

För att sälja produkter som Måltidsersättning för viktkontroll krävs inget tillstånd från Livsmedelsverket. Men för att påstå att en produkt är Måltidsersättning för viktkontroll krävs att villkor uppfylls i specifik livsmedelslagstiftning gällande näringssammansättning.

Vad betyder LSHP?

LSHP är en förkortning för ”Low Sugar High Protein”. LSHP är inte ett begrepp som myndigheterna använder. Produkterna innehåller vitaminer och mineraler likt Naturdiets övriga produkter, men med ett reducerat innehåll av kolhydrater jämfört med Livsmedelsverkets rekommendationer. Produkterna uppfyller därför inte kraven för VLCD eller Måltidsersättning för viktkontroll.

Våra LSHP produkter vänder sig till konsumenter som önskar äta en kost med ett lågt innehåll av socker samt med högre proteininnehåll. Produkterna är ett utmärkt alternativ i samband med träning och som mellanmål.


Naturdiet-samlingsbild-1501.jpg

Smarta alternativ

Naturdiet har måltidsalternativen för en hälsosam livsstil oavsett om du söker frukost, lunch eller mellanmål. Alltid med ett lågt energiinnehåll men fullt av vitaminer och mineraler som din kropp behöver. I flera av våra produkter finns det också mycket protein vilket passar dig med aktiv livsstil.

Våra produkter
Naturdiet-griffeltavla.jpg

Vanliga frågor

Många användare har liknande frågor om hur man använder Naturdiet. Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor & Svar
användareberättar.jpg

Våra användare berättar

Läs om hur andra har använt Naturdiet. Ta del av deras erfarenheter och tips.

Våra användare